Hakkımda

Image
30 - Yılların Deneyimi

Agâh GÜNER Kimdir

Hakkımda Agâh GÜNER, 15 Ocak tarihinde Ankara'da doğmuş ve aslen Ordu kökenlidir. Oğuz Türklerine mensuptur ve Türk kültürüne ve kökenlerine büyük bir bağlılık duymaktadır. Eğitim hayatına Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde İktisat bölümünde başlayan Agâh GÜNER, başarılı bir şekilde mezun olmuştur. İktisadi alanda çalışmalar yürütmüş ve bilişim ile arge konularında da aktif rol almıştır. Teknoloji ve haberleşme iletişimi konusunda derinlemesine araştırmalar yapmıştır. Agâh GÜNER, hayatta her şeyin gözle görülemeyen sırlara sahip olduğuna inanmaktadır. Kabına sığmayan bir felsefe ve anlayışa sahip olan Agâh GÜNER, varlığın metafiziksel ve titreşimsel boyutuyla da yakından ilgilenmektedir. İnsanın sadece fiziksel bir bedenden ibaret olmadığının bilincindedir ve enerjiyle şifacı bir yapıya sahip olduğunu keşfetmesiyle birlikte insanlara fayda sağlama ve tedavi etme yolunda ilerlemiştir. Agâh GÜNER, sadece bioenerji çalışmalarında değil, aynı zamanda edebiyat alanında da bilgi ve birikime sahiptir. Şiir yazma konusunda yetenekli olan Agâh GÜNER, edebiyatın gücüne inanmakta ve bu alanda da çalışmalar yapmaktadır. Agâh GÜNER'in hayat amacı, insanlara yardım etmek, fayda sağlamak ve tedavi etmektir. Kendi enerji potansiyelini keşfetmesiyle birlikte, başkalarının da içsel güçlerini harekete geçirmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Metafiziksel ve titreşimsel boyutların insanın sağlığı ve iyilik hali üzerindeki etkilerini anlamaya yönelik derin bir araştırma içerisindedir. Agâh GÜNER, insanlığa hizmet etme amacıyla enerji çalışmaları, bioenerji ve şifacılık konularında uzmanlaşmıştır. Kendi enerji ve şifacı yeteneklerini kullanarak birçok insanın yaşamında olumlu değişiklikler yaratmıştır. Agâh GÜNER, insanların içsel dönüşüm ve iyileşme süreçlerinde rehberlik etmekte ve ruhsal, bedensel ve zihinsel uyum için bütünsel bir yaklaşım benimsemektedir. Agâh GÜNER'in hayatında enerji çalışmaları, edebiyat ve araştırma birleşerek kendine özgü bir yol çizmiştir. Kendi deneyimleri ve bilgisiyle, insanların sağlık, huzur ve mutluluk yolculuklarında rehberlik etmeye devam etmektedir.

Kainatın Kodları

Gerçekliktemiyiz? Simülasyonda mı? Maddenin en küçük yapı taşı atom değil mi? Peki sizi siz yapan atom başka birşeyi neden tahta bir masa yapıyor?

Genetik Sırlar

Siz nesiniz? Doğuştan gelen beceriler, yetenekler. Bunları engelleyen enerjisel varlıklar.

İş ve Kariyer

Kariyer, Başarı ve Zafer. Yükselmenizi engelleyen enerjilerin temizlenmesii, güçlü ve pozitif bir kariyer çalışmaları...

Genetik Veritabanı

Doğuştan Yüklenmiş olan anılar, bilgiler, iyi ve kötü miraslar.

Çalışma Alanlarımız

Neden Biz?

  • İşleyen Sistem

    İmhal edilen fakat İhmal Edilmeyen Bir Sistem. Kainatın yapı taşları. Sözün özü İlahi Adalet nasıl işler.

  • Yükselme

    Enerjisel Yükselme? Nefsin Makamlarını Geçme.

  • Enerjisel Kodlamalar

    Siz nesiniz? Doğuştan gelen beceriler, yetenekler. Bunları engelleyen enerjisel varlıklar.

Neler Yapıyoruz

Yaşamın her alanında yapmaya başladığımız araştırma ve geliştirme çalışmalarımız ve başlangıç yıllarımız.

history
2017 - Başlama

Genetik Şifalanma Araştırmaları

1
history
2017 - Başlama

Bitkisel Şifalanma Araştırmaları

2
history
2017 - Başlangıç

İş Dünyası ve Kariyer Hedefleri

3
history
2017 - Başlangıç

Minik Dostlarımıza Şifa Eli

4